Dak- en thuislozentellingen 

Waarom tellen? 

Cijfers zijn een cruciaal onderdeel van een effectieve aanpak van dak- en thuisloosheid. Met de telling brengen we niet enkel in beeld hoeveel personen dak- en thuisloos zijn. We krijgen ook een zicht op enkele profielkenmerken van deze personen. 

Wie tellen we? 

We baseren ons op de Ethos Light typologie

Dit is de Ethos Light Typologie. De eerste operationele categorie is in openbare ruimte. De bijhorende definitie of leefsituatie is leven in de publieke ruimte. De tweede operationale categorie is in noodopvang. De bijhorende definitie of leefsituatie is laagdrempelige en kortdurende opvang. De derde operationele categorie is in opvang voor thuislozen. De bijhorende definitie of leefsituatie is opvangcentra en tijdelijke huisvesting. De vierde operationele categorie is instellingverlaters. De bijhorende definitie of leefsituatie is langer moeten verblijven in zorg; instelling verlaten zonder woonoplossing. Categorie 5, 6 en 7 zijn verborgen dak- en thuisloosheid. De vijfde operationale categorie is in niet-conventionele ruimte. De bijhorende definitie of leefsituatie is wonen in caravan, hut, garage, kraakpand, enzovoort door gebrek aan huisvesting. De zesde operationele categorie is bij familie of vrienden. De bijhorende definitie of leefsituatie is inwonen door gebrek aan huisvesting. De zevende operationele categorie is dreigende uithuiszetting. De bijhorende definitie of leefsituatie is uithuiszetting dreigt..

Wanneer tellen we? 

De telling is een momentopname. We maken als het ware een foto op één welbepaalde dag. We brengen in kaart waar personen de voorafgaande nacht doorbrachten.  Afgelopen tellingen vonden plaats op een dag eind oktober.  

Hoe tellen we? 

Het succes van deze telling is afhankelijk van de samenwerking met lokale diensten en organisaties die in contact komen met mensen die dak- of thuisloos zijn. Het gaat daarbij over het Centrum Algemeen Welzijnswerk maar ook over het OCMW, de ziekenhuizen, politie, armoedeverenigingen, woondiensten, mutualiteiten, en vele andere diensten.  Hoe meer organisaties, diensten en medewerkers meetellen hoe betrouwbaarder het cijfer.  

We maken gebruik van een korte online vragenlijst. Hulp- en dienstverleners kunnen deze vragenlijst invullen met of zonder de dak- of thuisloze persoon.  

De telling is anoniem. We maken gebruik van een anonieme cliëntidentificator om dubbel getelde personen te verwijderen. Enkel het onderzoeksteam heeft toegang tot de verzamelde gegevens.  

De praktische werkwijze van de telling vind je in de handleiding en in de vragenlijst.  

Wil je meer weten? 

Bekijk dan zeker deze kennisclip. Daar hoor je meer over waarom, wie, wanneer en hoe we tellen. 

Ontdek hier reacties van op het terrein:

Methodische ondersteuning van lokale tellingen

Methodische ondersteuning van lokale tellingen van personen in een situatie van dak- of thuisloosheid (Steunpunt WVG, 2023)

Tellingen 2022

Deze tellingen gebeurden in kader van het steunpunt WVG (in opdracht van het departement WVG). 

Regio’s waar een telling plaatsvond 

Boom-Mechelen-Lier, Arrondissement Brugge, Midwest, Middenkust, (zorg)regio Kempen, Waasland 

Teldag 

28 oktober 2022 

Resultaten 

Globaal rapport 

 • Context, cijfers, profielkenmerken en getrokken lessen uit de tellingen dak- en thuisloosheid die in oktober 2022 plaatsvonden
 • Rapport

Boom-Mechelen-Lier 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de regio Boom-Mechelen-Lier 
 • Infofiche
 • Rapport 

Arrondissement Brugge 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in het arrondissement Brugge 
 • Infofiche
 • Rapport 

Midwest 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de regio Midwest 
 • Infofiche
 • Rapport

Middenkust

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de regio Middenkust
 • Infofiche
 • Rapport 

(zorg)regio Kempen

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de (zorg)regio Kempen
 • Infofiche
 • Rapport

Waasland 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in regio Waasland
 • Infofiche
 • Rapport 

Vorige tellingen

Tellingen 2021

Globaal rapport 

 • Context, cijfers, profielkenmerken en getrokken lessen uit de tellingen dak- en thuisloosheid die in oktober 2021 plaats vonden in Zuid-West-Vlaanderen, eerstelijnszone BraViO, Charleroi en Namen. 
 • Rapport 

Zuid-West-Vlaanderen 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de regio Zuid-West-Vlaanderen
 • Infofiche
 • Rapport 

Eerstelijnszone BraVio

 • ​Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de eerstelijnszone BraViO (Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zemst, Kampenhout) 
 • Infofiche
 • Rapport 

Charleroi 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de stad Charleroi 
 • Infofiche

Namen 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de stad Namen
 • Infofiche

Tellingen 2020 

Globaal rapport 

 • Context, cijfers, profielkenmerken en getrokken lessen uit de tellingen dak- en thuisloosheid die in oktober 2020 plaats vonden in Aarlen, Gent, Luik en de provincie Limburg. 
 • Rapport 

Gent 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de stad Gent 
 • Infofiche
 • Rapport 

Limburg 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de provincie Limburg
 • Infofiche
 • Rapport 

Aarlen 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de stad Aarlen
 • Infofiche
 • Rapport 

Luik 

 • Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze personen in de stad Luik 
 • Infofiche
 • Rapport 

Meer info?

Neem contact op met 

Onderzoeksteam

LUCAS KU Leuven  

Prof. dr. Koen Hermans, Nana Mertens, Evelien Demaerschalk, Ella Vermeir 

Tellingen in Wallonië in samenwerking met UC Louvain  

Financiering Koning Boudewijnstichting