In het horizontaal overleg komen de aandachtsambtenaren uit de verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse administratie samen met medewerkers van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en enkele bijkomende experts. Zij vertegenwoordigen de verschillende beleidsdomeinen waarin armoedebestrijding belangrijk is. Ook het interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de vzw De Link, die de opleiding en de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting coördineert, nemen deel aan het overleg.

De opdrachten van het horizontale overleg zijn:

  1. acties voorbereiden in de verschillende beleidsdomeinen die voortvloeien uit het actieplan;
  2. de impact en de effecten van die acties analyseren;
  3. de acties coördineren en de acties van de verschillende beleidsdomeinen op elkaar afstemmen;
  4. de voorwaarden bepalen voor het organiseren van het overleg;
  5. kennisnemen van de voorstellen van het verticale overleg in elk van de beleidsdomeinen;
  6. het actieplan evalueren;
  7. de opdrachten van de Vlaamse Regering uitvoeren, op voorstel van de coördinerende minister, ingevolge beslissingen van de Interministeriële Conferentie in het kader van het samenwerkingsakkoord.

De werking van het permanent armoedeoverleg wordt jaarlijks opgevolgd aan de hand van een verslag in de actualisatie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Hier vindt u de kalender en de verslagen van het horizontaal PAO.

Naam Voornaam E-mailadres Entiteit  
Boeykens Ilse ilse.boeykens@vlaanderen.be Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
Bogaerts Kristel kbogaerts@serv.be SERV Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Cocle Jan jan.cocle@vlaanderen.be Agentschap voor Binnenlands Bestuur Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
De Bleeckere Nathalie nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be Departement Onderwijs en Vorming Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
De Bondt  Bert bert.debondt@mow.vlaanderen.be Departement Mobiliteit en Openbare Werken Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
De Cock Rudy rudy.decock@kindengezin.be Agentschap Opgroeien Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
De Keyser Gerd gerd.dekeyers@vmsw.be Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)  Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
De Vos Kristel kristel.de.vos@samenlevingsopbouw.be Samenlevingsopbouw Vlaanderen Samenlevingsopbouw Vlaanderen
De Vries Dorien dorien.devries@vlaanderen.be Departement CJM  Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Deckers Kris kris.deckers@vdab.be VDAB Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Devroey Koen koen.devroey@vlaanderen.be Departement Zorg, afdeling Beleidscoördinatie  Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
D'Haens Lisa lisa.dhaens@vlaanderen.be Vlaams Energieagentschap Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie 
D'hondt Bert bert.dhondt@vlaanderen.be Kabinet BJMA (Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding)  
Enghien Marijke marijke.enghien@vlaanderen.be Departement Zorg, afdeling Beleidscoördinatie  Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Fuchs Carolien carolien.fuchs@vocvo.be VOCVO  Projectleider Strategisch Plan Geletterdheid i.o.v. beleidsdomein Onderwijs
Hellemans Inge inge.hellemans@vlaanderen.be Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
Kennes Rudi rudi.kennes@vaph.be Vlaams agentschap voor personen met een handicap Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Kerstens Anouk anouk.kerstens@vdab.be VDAB  Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Maes Ilse ilse.maes@lv.vlaanderen.be Departement Landbouw en Visserij Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Marijsse Jeroen jeroen.marijsse@iedereenverdientvakantie.be Steunpunt Vakantieparticipatie Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 
Masquillier Dirk dirk.masquillier@samenlevingsopbouw.be Samenlevingsopbouw Vlaanderen Riso Vlaams-Brabant
Noppe Jo jo.noppe@vlaanderen.be Statistiek Vlaanderen Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
Ovaere Shirley shirley.ovaere@vvsg.be VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Roels Greta greta.roels@vlaanderen.be Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Team Integratie Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
Schreurs Paul paul.schreurs@vlaio.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
Stroobants Veerle veerle.stroobants@cntr.be Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting  
Tavernier Jef  jef.tavernier@skynet.be De Link vzw   
Vander Herten  Brigitte brigitte.vanderherten@vlaanderen.be Departement Zorg, afdeling Beleidscoördinatie  Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Van den Belt Kris k.vandenbelt@vmm.be Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - afdeling Operationeel Waterbeheer Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Van den Branden Frank frank.vandenbranden@vlaanderen.be Departement Zorg, afdeling Beleidscoördinatie Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Van Hootegem Henk henk.vanhootegem@cntr.be Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting  
Van Paassen Ronald ronald.vanpaassen@vlaanderen.be Departement RWO - Afdeling woonbeleid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Van Poppel  Marjolein marjolein.vanpoppel@sport.vlaanderen Sport Vlaanderen Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
Van Schuylenberg Piet piet.vanschuylenbergh@vvsg.be VVSG  
Vangroenweghe Tine tine.vangroenweghe@gezondleven.be Vlaams Instituut Gezond Leven  
Vanmaercke Sander sander.vanmaercke@caritas.be Caritas Vlaanderen vzw   
Vermeiren Roel roel.vermeiren@vea.be Vlaams Energieagentschap Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Vervaet Nadine Nadine.Vervaet@vlm.be Vlaamse Landmaatschappij - Afdeling Platteland Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Vroman Patricia patricia.vroman@vlaanderen.be Departement WSE - Afdeling werkgelegenheidsbeleid Beleidsdomein Werk en Sociale economie
Wallyn Solvejg solvejg.wallyn@vlaanderen.be Departement Zorg  Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Wellemans Koen koen.wellemans@lv.vlaanderen.be Departement Landbouw en Visserij Beleidsdomein Landbouw en Visserij