In het horizontaal overleg komen de aandachtsambtenaren uit de verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse administratie samen met medewerkers van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en enkele bijkomende experts. Zij vertegenwoordigen de verschillende beleidsdomeinen waarin armoedebestrijding belangrijk is. Ook het interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de vzw De Link, die de opleiding en de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting coördineert, nemen deel aan het overleg.

De opdrachten van het horizontale overleg zijn:

  1. acties voorbereiden in de verschillende beleidsdomeinen die voortvloeien uit het actieplan;
  2. de impact en de effecten van die acties analyseren;
  3. de acties coördineren en de acties van de verschillende beleidsdomeinen op elkaar afstemmen;
  4. de voorwaarden bepalen voor het organiseren van het overleg;
  5. kennisnemen van de voorstellen van het verticale overleg in elk van de beleidsdomeinen;
  6. het actieplan evalueren;
  7. de opdrachten van de Vlaamse Regering uitvoeren, op voorstel van de coördinerende minister, ingevolge beslissingen van de Interministeriële Conferentie in het kader van het samenwerkingsakkoord.

De werking van het permanent armoedeoverleg wordt jaarlijks opgevolgd aan de hand van een verslag in de actualisatie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Hier vindt u de kalender en de verslagen van het horizontaal PAO.

Naam Voornaam E-mailadres Entiteit  
Bistmans An an.bistmans@vocvo.be VOCVO - basiseducatie  
Boeykens Ilse ilse.boeykens@ewi.vlaanderen.be Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
Bogaerts Kristel kbogaerts@serv.be SERV Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Buytaert Bruno Bruno.buytaert@vigez.be  Vlaams instituut voor gezondheidspromotie en ziektepreventie Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Cocle Jan jan.cocle@bz.vlaanderen.be Agentschap voor Binnenlands Bestuur Beleidsdomein Bestuurszaken
De Bleeckere Nathalie nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be Departement Onderwijs en Vorming Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
De Cock Rudy rudy.decock@kindengezin.be Agentschap Kind en Gezin Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
De Keyser Gerd gerd.dekeyers@vmsw.be Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)  Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
De Pelsemaeker Sara sara.depelsemaeker@esf.vlaanderen.be Europees Sociaal Fonds Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
De Vos Katia katia.devos@cjsm.vlaanderen.be Departement CJSM Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
De Vos Kristel kristel.de.vos@samenlevingsopbouw.be Samenlevingsopbouw Vlaanderen Samenlevingsopbouw Vlaanderen
De Zeeuw Paul paul.dezeeuw@wse.vlaanderen.be Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Devroey Koen koen.devroey@wvg.vlaanderen.be Dep WVG - Afdeling Welzijn en Samenleving Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Enghien Marijke marijke.enghien@wvg.vlaanderen.be Dep WVG - Afdeling Welzijn en Samenleving Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jamine Sara sara.jamine@vocvo.be VOCVO Projectleider Strategisch Plan Geletterdheid i.o.v. beleidsdomein OND
Goeminne Koen koen.goeminne@mow.vlaanderen.be Departement Mobiliteit en Openbare Werken Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Horemans Wouter wouter.horemans@wvg.vlaanderen.be Departement WVG - afdeling Welzijn en Samenleving Beleidsdomein WVG
Kennes Rudi rudi.kennes@vaph.be Vlaams agentschap voor personen met een handicap Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Masquillier Dirk dirk.masquillier@risovlb.be Samenlevingsopbouw Vlaanderen Riso Vlaams-Brabant
Noppe Jo jo.noppe@dar.vlaanderen.be DAR - Studiedienst van de Vlaamse Regering Beleidsdomein Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid
Ovaere Shirley shirley.ovaere@vvsg.be VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Roels Greta greta.roels@bz.vlaanderen.be Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Team Integratie Beleidsdomein Bestuurszaken
Saenen Virna virna.saenen@jongerenwelzijn.be Agentschap Jongerenwelzijn Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Schapmans Marianne marianne.schapmans@toerismevlaanderen.be Steunpunt vakantieparticipatie Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen
Schreurs Paul ps@iwt.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
Smeyers Thijs thijs.smeyers@caritas.be Caritas Vlaanderen vzw  
Stroobants Veerle veerle.stroobants@cntr.be Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting  
Stryckers Tine tine.stryckers@esf.vlaanderen.be Europees Sociaal Fonds Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Tigra Fatima fatima.tigra@lv.vlaanderen.be Departement Landbouw en Visserij Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Triest Kristien kristien.triest@vea.be Vlaams Energieagentschap Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Truyens Chris chris.truyens@samenlevingsopbouw.be Samenlevingsopbouw Vlaanderen Samenlevingsopbouw Vlaanderen
Van Cauwenberghe An an.vancauwenberghe@wvg.vlaanderen.be Dep WVG - Afdeling Welzijn en Samenleving Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Van de gaer Sabine sabine.vandegaer@dar.vlaanderen.be Departement DAR - Stafdienst - Gelijke kansen Beleidsdomein Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid
Van den Belt Kris k.vandenbelt@vmm.be Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - afdeling Operationeel Waterbeheer Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Van den Branden Frank frank.vandenbranden@wvg.vlaanderen.be Dep WVG - Afdeling Welzijn en Samenleving Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Van Dorpe Laurens laurens.vandorpe@vlaanderen.be Raadgever armoedebeleid Kabinet Homans
Van Hille  Adelheid a.vanhille@vmm.be Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Van Hootegem Henk henk.vanhootegem@cntr.be Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting  
Van Paassen Ronald ronald.vanpaassen@rwo.vlaanderen.be Departement RWO - Afdeling woonbeleid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Van Roelen Gerda gerda.vanroelen@cjsm.vlaanderen.be Departement Cultuur, Jeugd en Media Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Van Schuylenberg Piet piet.vanschuylenbergh@vvsg.be VVSG  
Vandenneucker Peter peter.vandenneucker@fb.vlaanderen.be Departement Financiën en begroting Beleidsdomein Financiën en Begroting
Vermeiren Roel roel.vermeiren@vea.be Vlaams Energieagentschap Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Verstraeten Kim kim.verstraeten@vreg.be Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Vervaet Nadine Nadine.Vervaet@vlm.be Vlaamse Landmaatschappij - Afdeling Platteland Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
Vispoel Joke joke.vispoel@vlaanderen.be Adjunct-kabinetschef cel sociaal beleid Kabinet Homans
Vonck Eva eva.vonck@sport.vlaanderen Sport Vlaanderen - Afdeling Sportpromotie en Inspectie Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Wallyn Solvejg solvejg.wallyn@wvg.vlaanderen.be Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Walschap Toon toon.walschap@de-link.net De Link vzw  
Zouaoui Hinda hinda.zouaoui@vdab.be VDAB Beleidsdomein Werk en Sociale Economie