Sites rond armoede

Andere overheden

Verenigingen waar armen het woord nemen

Hiervoor verwijzen we graag naar de links op de site van het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw

Regelgeving

Vlaamse regelgeving

De Vlaamse regelgeving vindt u terug in de Vlaamse Codex. Via de zoekterm "armoedebestrijding" vindt u er alle relevante informatie.

Federale regelgeving

Voor federale wetgeving verwijzen we u naar de POD Maatschappelijke Integratie.

Europese regelgeving

Voor Europese wetgeving verwijzen we u naar de Europese Commissie - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

Ook interessant

Rechtenverkenner (informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau)

Lokaal Sociaal Beleid

Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS)

Koning Boudewijnstichting

Welzijnszorg vzw

Weliswaar (magazine voor iedereen die werkzaam is in de welzijns- en gezondheidszorg in Vlaanderen)

Vlaams Centrum Schuldbemiddeling

Collectieve schuldenregeling (algemene informatie)

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw (informatie rond de rechten van vrijwilligers)

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Centra voor algemeen welzijnswerk

Diensten voor tele-onthaal