​(Kinder)armoedebestrijding vraagt initiatieven in de hele samenleving en op alle niveaus. Het lokale niveau staat het dichtst bij de mensen en is vaak het best geplaatst om een antwoord te formuleren op hun noden. Lokale besturen bekleden hierin een cruciale rol.

De Vlaamse overheid ondersteunt lokale besturen in hun kinderarmoedebestrijdingsbeleid. Het Departement Zorg, afdeling Beleidscoördinatie, ondersteunt lokale besturen bij de ontwikkeling en uitvoering van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid. Op regionaal niveau is een team van beleidsmedewerkers actief.

Deze regionale beleidsmedewerkers organiseren lerende netwerken lokale kinderarmoedebestrijding, studiedagen en vormingen. Naast dit collectieve aanbod gaan zij ook in op vragen van individuele lokale besturen. De thema’s kunnen daarbij uiteenlopend zijn:

  • visie op armoede(bestrijding);
  • participatie aan het lokale beleid en co-creatie van mensen in armoede;
  • interne en externe regie;
  • lokale armoedetoets;
  • ...

De afdeling Beleidscoördinatie werkt daarvoor samen met partners zoals de VVSG en met vormingsorganisaties zoals Karel de Grote Hogeschool (Bind-Kracht), CEDES, De Link, het Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg.

Lokale besturen kunnen met vragen over armoedebestrijding op hun grondgebied of over beleidsparticipatie van mensen in armoede steeds contact opnemen met de regionale beleidsmedewerkers of verenigingen waar armen het woord nemen. 

Er zijn nuttige publicaties gemaakt, zoals het methodiekenboek "Elk Kind Telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen kinderarmoede" uitgewerkt. U kan een gedrukt exemplaar bestellen via het elektronisch bestelloket voor overheidspublicaties.

Subsidies

De lokale besturen met de grootste kinderarmoedeproblematiek kregen sinds 2014 een extra subsidie. Vanaf 2016 is deze subsidie geïntegreerd in een aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds.