Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.

Vlaams actieplan

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024

Kinderarmoede

Topprioriteit binnen armoedebestrijding

Permanent Armoedeoverleg

Horizontaal en Verticaal overleg

Armoedetoets

Dossiers, vereisten, handleiding en andere ondersteuning

Vorming

Organisaties, initiatieven

Dak- en thuislozentellingen

Dak- en thuislozentellingen