Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.

In de kijker

De resultaten van de derde lokale telling van dak- en thuisloosheid 

Voor het derde jaar op rij werd eind oktober 2022 de personen in een situatie van dak- en thuisloosheid geteld in meerdere regio’s in Vlaanderen. De resultaten hiervan zijn nu gepubliceerd.

Projectoproep brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen

De impact van armoede op jonge kinderen is groot. Onderzoek toont aan dat het belangrijk is om structureel vroeg en nabij gezinnen in te zetten op het bestrijden van kinderarmoede.

Minister Hilde Crevits, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding investeren samen 1.2 miljoen euro in laagdrempelige, vernieuwende en verbrede initiatieven binnen preventieve gezinsondersteuning, samen met en voor gezinnen in armoede met het oog op een structurele kinderarmoedebestrijding.

Lokale besturen kunnen tot en met 1 mei 2023 een projectvoorstel indienen. Meer informatie over de oproep en het aanvraagformulier vindt u via de website van Opgroeien.

Vlaams actieplan

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024

Kinderarmoede

Topprioriteit binnen armoedebestrijding

Permanent Armoedeoverleg

Horizontaal en Verticaal overleg

Armoedetoets

Dossiers, vereisten, handleiding en andere ondersteuning

Vorming

Organisaties, initiatieven

Dak- en thuislozentellingen

Dak- en thuislozentellingen