Vlaamse overheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Afdeling Welzijn en Samenleving

Koning Albert II-laan 35 bus 30 - 1030 Brussel

T 02 553 33 30 - Website: www.welzijnensamenleving.be

De afdeling Welzijn en Samenleving levert input voor de ondersteuning en coƶrdinatie van het armoedebestrijdingsbeleid binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze draagt bij tot de opmaak, opvolging en uitvoering van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. De afdeling zorgt voor informatieuitwisseling tussen de aandachtsambtenaren binnen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de sector. Ze ondersteunt de voorbereiding, de afstemming en de representatie voor internationale, federale en intergewestelijke dossiers. De afdeling zorgt ook voor de (financiƫle) ondersteuning van organisaties en projecten.