Vlaamse overheid - Departement Zorg

Afdeling Beleidscoördinatie

Koning Albert II-laan 35 bus 30 - 1030 Brussel

T 02 553 33 30 

Mail

De afdeling Beleidscoördinatie levert input voor de ondersteuning en coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze draagt bij tot de opmaak, opvolging en uitvoering van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. De afdeling zorgt voor informatieuitwisseling tussen de aandachtsambtenaren binnen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de sector. Ze ondersteunt de voorbereiding, de afstemming en de representatie voor internationale, federale en intergewestelijke dossiers. De afdeling zorgt ook voor de (financiële) ondersteuning van organisaties en projecten.