Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.

In de kijker

  • Projectoproep 2020 'outreachend bereiken van mensen in armoede'. Lees meer>
  • Maatregelen voor kwetsbare gezinnen in het kader van COVID-19. Lees meer >

Ambitie: Pact 2020

Concrete doelstellingen voor Vlaanderen

Vlaams actieplan

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

Kinderarmoede

Topprioriteit binnen armoedebestrijding

Permanent Armoedeoverleg

Horizontaal en Verticaal overleg

Armoedetoets

Dossiers, vereisten, handleiding en andere ondersteuning

Vorming

Organisaties, initiatieven